UE scp spe2


"Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzebny"

 

Nazwa projektu: OSKAR - pomysł na wnętrze - sklep internetowy

Nazwa beneficjenta: Studio Projektowania OSKAR - Joanna Rutkowska

wartość projektu: 51 660,00 zł

wartość dofinansowania: 25 200,00 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

 

 


 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 na stronie: http://rpo.slaskie.pl/